Home | About | Sematext search-lucene.com search-hadoop.com
 Search Hadoop and all its subprojects:

Switch to Threaded View
Hadoop >> mail # user >> MapReduce Examples


Copy link to this message
-
Re: MapReduce Examples
Hi Hans-Peter
           I can just help you out with a different example than the
conventional Word Count but not really sophisticated and real time. This
just a cooked up scenario for demonstrating the use of Distributed Cache.
http://kickstarthadoop.blogspot.com/2011/05/hadoop-for-dependent-data-splits-using.html

Hope it helps for the moment !..

Regards
Bejoy.K.S

2011/11/24 Sloot, Hans-Peter <[EMAIL PROTECTED]>

> Hi ,
>
> Are there some a bit more sophisticated example of MapReduce than the
> wordcounting available?
> I work for a database department and just the word count is not very
> impressive.
>
> Regards Hans-Peter
>
>
>
>
>
>
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel
> bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd,
> verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te
> vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
> is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet
> aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons
> inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie
> dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
> voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze
> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland
> B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere
> voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland B.V. van toepassing.
> Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.
>
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
> solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive this
> e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy it. As
> its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
> group liability cannot be triggered for the message content. Although the
> sender endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender
> does not warrant that this transmission is virus-free and will not be
> liable for any damages resulting from any virus transmitted. On all offers
> and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or
> services of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted to you
> on your request.
>
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762
>
>